Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Petajico Hà Nội

Trương Thị Mai AnhPhó phòng TC-HC - Petajico Hà Nội
03:26' CH - Thứ năm, 06/04/2023

Sáng ngày 6/04/2023 Tại Hội trường Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã diễn ra chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tổng sô cổ đông được mời dự Đại hội là 850 cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.326.861 cổ phần.

Tổng số cổ phần của cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội là 6.024.450 cổ phần.
Đại biểu khách mời dự Đại hội gồm ông Đoàn Văn Thu chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex và các cán bộ đại diện các Phòng Ban nghiệp vụ của tổng công ty dịch vụ xưng dầu Petrolimex.
Đại hội đã tiến hành các bước đón tiếp đại biểu cổ đông tới dự Đại hội, thâm rtra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, quy chế, các báo cáo, tờ trình theo đúng quy định và kết thúc 12h00 cùng ngày với biểu quyết nhất trí của 100% cổ đông tham dự Đại hội.
Kính mời Quý vị xem một số hình ảnh Đại hội và tải các file Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đính kèm dưới đấy.
Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội xin trân trọng cảm ơn./.

Ban lãnh đạo cùng toàn thể Quý vị cổ đông

Ông Lâm Song Hải, Đội trưởng đội xe 3 báo cáo công tác thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Các Quý vị cổ đông chưm chú lắng nghe và nhất trí biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Thư ký Đại hội, ông Vũ viết Hoàng PGĐ kiêm trưởng phòng TC-Hc và bà Hoàng Thùy Linh kế toán trưởng Công ty.

Ông Đoàn văn Thu chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex

Nghị quyết Đại hội tại đây.

Biên bản Đại hội tại đây.

Bộ tài liệu Đại hội tại đây.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn