Giấy ủy quyền

Tiêu đềGiấy ủy quyền
Tóm tắtGiấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Loại văn bản:Khác
Số lượt xem:34
Người tạo:Anh, Truong Thi Mai (PJTACO)
Thời gian tạo:2012/03/19 10:47:08
Attachments: