Petrolimex bảo vệ nhãn hiệu đã được pháp luật bảo hộ:

Thư khuyến cáo CTCP Đầu tư thương mại và Dịch vụ Bảo Minh xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Petrolimex

Petrolimex09:52' SA-Thứ tư, 18/11/2015

Các hình ảnh xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Petrolimex của CTCP Đầu tư thương mại và Dịch vụ Bảo Minh tại CHXD 117 Trần Cung: Tại đây