Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Petajico Hà Nội08:47' SA-Thứ sáu, 14/02/2020

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội thông báo tới quý vị về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Kính mời quý vị tải file đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền 20% cổ phần tại đây.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Petajico Hà Nội