Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trương Thị Mai AnhPhó phòng TC-HC - Petajico Hà Nội
03:51' CH - Thứ sáu, 29/04/2022
Ngày 9 tháng 4 năm 2022 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (Petajico Hà Nội) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 867 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 7.326.861 cổ phần.
- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự đại hội là: 205 người, tương ứng với: 5.877.761 cổ phần - Chiếm 80,22 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Đại hội được vinh dự tiếp đón:
- 205 cổ đông, đại diện cổ đông;
- Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex Đoàn Văn Thu;
- Các ông bà thuộc các phòng chức năng nghiệp vụ Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex (PTC). Cán bộ người lao động Petajico Hà Nội.
Đại hội đã tiến hành thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình của Đại hội, Quy chế bầu cử, Các báo cáo và tờ trình tại đại hội, gồm:
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, định hướng năm 2022.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.
7. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2021;
8. Tờ trình về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2022.
9. Tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế mua xăng dầu với Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex (PTC).
Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex Đoàn Văn Thu thống nhất với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm, công sức của tập thể cán bộ người lao động trong việc thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Đồng thời sẽ báo cáo Tập đoàn các ý kiến đề xuất của Hội đồng quản trị Petajico Hà Nội.
Đồng chí cũng cho biết thêm: Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex đang xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật trên cơ sở hệ số đường mới được quy định tại văn bản của Tổng cục đường bộ Việt Nam. Bộ định mức dựa trên nguyên tắc đảm bảo giá thành và lợi nhuận cũng như thu nhập bình quân. Song hành giữa mục tiêu tăng trưởng là mục tiêu thu nhập của người lao động ngày càng tiệm cận với thị trường, đảm bảo cho người lái xe yên tâm công tác tránh suy nghĩ tiêu cực.
Năm 2022 Petajico Hà Nội tiếp tục đầu tư công nghệ tin học số hóa trong kinh doanh như: Số hóa hệ thống Cửa hàng xăng dầu để tham gia hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Lắp camera hành trình cho toàn bộ xe ô tô sitec, hiện đại hóa phần mềm quản trị, triển khai thí nghiệm công tác điều độ vận tải tập trung DOC…Bên cạnh đó tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn tiền hàng, tài sản, con ngươi; đầu tư phương tiện và phát triển cửa hàng xăng dầu hợp lý; kiểm soát thị phần vận tải, nhận diện thương hiệu Petrolimex.
Tại phần thảo luận Ban chủ tọa đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến phát biểu của các cổ đông như đề nghị Tập đoàn xăng dầu Việt nam tăng cước vận tải do từ năm 2021 nhiều chi phí đã tăng cao nhưng cước vận tải chưa được tăng….
Phó giám đốc Đỗ Mạnh Cường thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
Thư ký Đại hội - Phó giám đốc Vũ Viết Hoàng và Kế toán trưởng Hoàng Thị Thùy Linh.
Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung:
1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Giám đốc Công ty.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, định hướng năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bới công ty kiểm toán An Việt.
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của HĐQT Công ty.
7. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2021.
8. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.
9. Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế (hợp đồng mua xăng dầu với Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex).
10. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.
11. Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.
Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.
Kính mời Quý vị tải:
Nghị quyết Đại hội tại đây.
Biên bản Đại hội tại đây.
Petajico Hà Nội xin trân trọng cảm ơn./.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn