Petajico Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Petajico Hà Nội
11:37' SA - Thứ hai, 20/04/2015


Ngày 10 tháng 4 năm 2015 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (Petajico Hà Nội) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại trụ sở số 49 Đức Giang – Long Biên.

Đại hội tiến hành làm lễ chào cờ.

Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội là: 780 cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội là 3.907.875 cổ phần.
Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 294 cổ đông tương ứng với 3.493.442 cổ phần chiếm 89,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Kết quả hoạt động SXKD 2014: Doanh thu đạt 1.126 tỷ đồng; Lợi nhận sau thuế đạt 8,119 tỷ đồng; Tỷ lệ chia cổ tức: 12%. Kế hoạch năm 2015: Doanh thu 926.148 tỷ đồng; Lợi nhận sau thuế đạt 9,124 tỷ đồng; Tỷ lệ chia cổ tức là 12%.


Đại diện cho Tập đoàn xăng dầu Việt Nam , Ông Trần Ngọc Năm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã về dự Đại hội và phát biểu: Thống nhất với các chỉ tiêu thực hiện năm 2014 và định hướng phát triển năm 2015 của Hội đồng quản trị, Giám đốc Petajico Hà Nội. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả kinh doanh của Petajico Hà Nội , Petajico Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn mang tính khách quan trong năm 2014 ở cả lĩnh vực vận tải xăng dầu và kinh doanh xăng dầu. Tập đoàn ghi nhận những khó khăn vất vả của người Lái xe vận tải xăng dầu khi đảm nhận sứ mệnh “Cõng chữ P lên ngàn“, đồng thời khẳng định vai trò và vị thế của Petajico Hà Nội trong công tác kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn. Tập đoàn tin tưởng Petajico Hà Nội có đủ sức cạnh tranh trên thị trường và sẽ có những thành công mới .


Bầu bổ xung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Hưởng (người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tại Petajico Hà Nội)

Ý kiến các cổ đông: Ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực sáng tạo của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2014 và nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, người lao động Petajico Hà Nội. Tiếp tục thu hút phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đảm bảo an ninh mạng và an toàn giao thông.
Đại hội đã thông qua:
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Giám đốc;
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2015;
Báo cáo kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát;
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của HĐQT;
Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015;
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 của ban kiểm soát;
Bầu bổ xung thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty .
Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội năm 2015 đã thành công tốt đẹp. Kính mời quý vị tải Nghị quyết Đại hội tại đây./.

Bài và Ảnh: Mai Anh - Xuân Thủy - Tiến Ngọc

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn