Phát huy nội lực vận dụng ngoại lực để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trương Thị Mai Anh - Phó phòng TC-HC06:33' CH-Thứ sáu, 31/03/2017

Vào hồi 8h30 sáng nay, ngày 31 tháng 03 năm 2017 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (Petajico Hà Nội) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại trụ sở số 49 Đức Giang – Long Biên theo đúng Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Petajico Hà Nội.
Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội là: 770 cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội là 5.861.556 cổ phần. Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 201 cổ đông tương ứng với 4.065.363 cổ phần chiếm 69.36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả SXKD năm 2016: Sản lượng vận tải tăng 7%; Kinh doanh xăng dầu tăng 5%; Lợi nhận sau thuế đạt 18,3 tỷ đồng tăng 35%; Tỷ lệ cổ tức là 25% tăng 79% so với kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra.


Theo Phó tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Trần Ngọc Năm đại diện cho cổ đông chi phối thì kết quả sản xuất kinh doanh suất xắc năm 2016 là sự biểu dương xứng đáng với những nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động đồng thời kết quả này là sự đánh giá trung thực chính xác nhất về năng lực quản lý điều hành trí tuệ sáng tạo của HĐQT và Ban lãnh đạo Petajico Hà Nội.
Đồng chí rất cảm động khi các vị cổ đông không quản ngại thời tiết mưa lớn để đến tham dự Đại hội, cùng chia sẻ sự khó khăn trong kinh doanh, cùng nhân niềm vui thành công của năm 2016, cùng đưa ra các mục tiêu, cùng bàn bạc các nhóm giải pháp hợp lý cho mỗi bước phát triển. Sự theo dõi, giám sát động viên của các cổ đông chính là nguồn động lực vô cùng to lớn thúc đẩy mỗi cá nhân tập thể lao động Petajico Hà Nội tiếp tục tăng năng suất trong lao động.
Việc phân tích chỉ tiêu lợi nhuận để định hướng chiến lược kinh doanh là rất đúng đắn, bên cạnh đó việc áp dụng khoa học công nghệ như Chương trình quản lý Cửa hàng xăng dầu EGAS, Lắp định vị GPS trên 100% xe ô tô xi téc, đầu tư xe xi téc công nghệ cao, quản trị nguồn nhân lực tinh gọn, tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động, chủ động nghiên cứu đề xuất với Tập đoàn về việc cơ cấu lại lực lượng vận tải bộ khu vực phía Bắc…cần được phát huy kể cả nội lực và ngoại lực để giữ vững vị thế trên thương trường.

Thay mặt Petajico Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Trần Đắc Xuân và Giám đốc Công ty Bùi Văn Thành bày tỏ: Với đặc thù kinh doanh ngành nghề nặng nhọc độc hại, tính chất công việc lưu động nên người lao động rất vất vả, Petajico Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác chế độ chính sách đối với người lao động, điều chỉnh kết cấu giá thành ngày càng hợp lý hơn (giảm sâu tỷ lệ chi phí cho sửa chữa, tăng chi phí khấu hao), nâng cao chất lượng dịch vụ, cam kết thi đua sản xuất kinh doanh có trọng điểm hiệu quả trên cơ sở đảm bảo an toàn mọi mặt và bảo vệ môi trường để cơ quan luôn là ngôi nhà thân thiết ấm áp nơi muốn đến chốn mong về của mỗi người lao động, không phụ niềm tin của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cũng như các quý vị cổ đông.

Phát huy nội lực và vận dụng ngoại lực để đưa Petajico Hà Nội tiếp tục vững bước trên con đường kinh doanh sản xuất đó là tâm huyết của toàn thể Đại hội./.

Mời các bạn xem chùm ảnh Đại Hội dưới đây:

Chủ tịch HĐQT Trần Đắc Xuân điều hành Đại hội.

Các cổ đông nô nức hồ hởi đăng ký tham dự Đại hội.

Nghiêm túc thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại Hội.

Phó giám đốc Đỗ Mạnh Cưởng, Trưởng ban kiểm phiếu (Người mặc áo trắng phía trái ảnh) chỉ đạo kiểm phiếu bầu ông Nguyễn Hồng Nam làm Ủy viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Hưởng.

Biểu quyết, thông qua các mục tiêu, giải pháp tại Đại hội.

Trưởng phòng TC-HC, Trưởng ban thư ký Vũ Viết Hoàng thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Tin và ảnh: Mai Anh - Tiến Ngọc

Petajico Hà Nội