Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ

Petajico Hà Nội - Petajico Hà Nội11:11' SA-Thứ tư, 20/01/2021

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ như sau:

Petajico Hà Nội