Bảng cân đối kế toán giữa niên độ

Petajico Hà Nội08:15' SA-Thứ hai, 01/08/2022

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội thông báo tới Quý vị về bảng cân đối kế toán giữa niên độ.

Kính mời Quý vị tải file tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Petajico Hà Nội