Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Petajico Hà Nội08:29' SA-Thứ sáu, 12/03/2021

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến các Quý Cổ đông

Kính mời Quý vị tải file Giấy ủy quyền và Chương trình Đại hội tại đây.

Tải file tài liệu Đại hội cổ đông thường niêm năm 2021 tại đây.

Tải Bản tóm tắt lý lịch dành cho ứng cử viên HĐQT và BKS tại đây.

Công ty xin trân trọng cảm ơn./.

Petajico Hà Nội